Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Český jazyk

 • Význam slov – slova mnohoznačná, citově zabarvená.
 • Opakování – slova nadřazená, podřazená, souřadná.
 • Opakování – slova protikladná a souznačná.
 • Uč. str. 40-44.

Čtení

 • Zdokonalování čtenářských dovedností – správná výslovnost, plynulost.
 • Vyhledávací čtení.
 • Práce s textem.
 • Uč. str. 40-45.

Psaní

 • Opis, přepis písmen a slov.
 • Písanka str. 24 a 25.

Matematika

 • Procvičování + a – s přechodem přes desítku.
 • Čas, jednotky času.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 62-64, PS 5. díl str. 1-4.

Prvouka

 • Rodina – postavení členů rodiny.
 • Příbuzenské vztahy v rodině.
 • Uč. str. 24, 25 a PS str. 24 a 25.

Pracovní vyučování

 • Stavebnice.
 • Skřítek.

Výtvarná výchova

 • Dekorativní práce.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vánoční čas.

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol.
 • Rytmická a kondiční cvičení.

Doplňující informace pro rodiče

 • 24. 11. – konzultační třídní schůzka od 15:30 do 17:30 hodin.
 • 25. 11. – vystoupení na vánočním jarmarku v M. Albrechticích.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Denně procvičte alespoň pár příkladů ústně.

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top