Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

Český jazyk

 • Význam slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná.
 • Opakování – slova protikladná a souznačná.
 • Uč. str. 39, 40.

Čtení

 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Dodržování krátké přestávky za čárkou ve větě.
 • Uč. str. 39-41.

Psaní

 • Opis, přepis písmen a slov.
 • Písanka str. 22 a 23.

Matematika

 • Procvičování + a – s přechodem přes desítku.
 • Čas, jednotky času.
 • PS str. 58-60.

Prvouka

 • Opakování a procvičování učiva.
 • PS str. 20-23.

Pracovní vyučování

 • Státní svátek.

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vánoční.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Trenéři do škol.

Doplňující informace pro rodiče:

 • 17. 11. –  státní svátek, 18. 11. – ředitelské volno.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Denně procvičte alespoň pár příkladů ústně.

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top