Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2022

Český jazyk

 • Význam slov – opakování.
 • Slovo, slabika, hláska, písmeno.
 • Dělení slov na konci řádku.
 • Uč. str. 44-46.

Čtení

 • Čtení víceslabičných slov, delších vět.
 • Vyhledávací čtení.
 • Správná intonace vět.
 • Čtení po rolích.
 • Uč. str. 40-45.

Psaní

 • Opis a přepis slov, vět.
 • Psaní číslic.
 • Písanka str. 25-27.

Matematika

 • Procvičování + a – s přechodem přes desítku.
 • Čtení a zápis časových údajů.
 • Opakování učiva – čáry a body.
 • Číselný obor 0-100 – seznámení.
 • PS str. 3-8.

Prvouka

 • Rodina – pomoc v rodině, domácí zvířata, rodinné oslavy.
 • PS str. 26-28, Uč. str. 27-29.

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace – anděl.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.
 • Nácvik písně Pohádka.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Trenéři do škol – všesport.

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 11. – projekt Stop Motion – 1. – 4. vyučovací hodina (náhradní termín).
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Denně procvičte alespoň pár příkladů ústně.

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Slova nadřazená a podřazená Sčítání a odčítání do 20 s přechodem Rodina Vánoční pečení
Slova lichotná a hanlivá Pexeso do 20 Příbuzenské vztahy Vánoční
Slova citově zabarvená
Stovková tabulka Domácí mazlíčci Vánoční čas
Mnohoznačná slova Pirátský poklad Mazlíčci Hudební nástroje
Najdi synonyma Uspořádej čísla Rodina – video
Seřaď slova ve větě Porovnávání
Dělení slov na konci řádku
Back To Top