Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po l
 • Příbuzná slova
 • Procvičování – vyjm. slova po b
 • Tiché čtení, prezentace knih
 • Dramatizace
 • Popis (hračka)

Anglický jazyk

 • Písnička: I’m a red robot. – rozkazovací způsob
 • This is my favourite toy. (Moje oblíbená hračka.)

Matematika

 • Zaokrouhlování na 10
 • Přirozená čísla do 1000
 • Zápis a čtení trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • G – vzájemná poloha 2 přímek

Prvouka

 • Orientace v krajině
 • Práce s mapou, buzolou, kompasem

Pracovní činnosti

 • Výroba dekorativních předmětů

Výtvarná výchova

 • Čert, Mikuláš

Hudební výchova

 • Opakování písní na vystoupení
 • Hra na ON
 • Poslech skladeb

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme na plavání – organizace jako obvykle.
 2. Ve čtvrtek od 15.30 do 17.30 proběhnou konzultační třídní schůzky (učebna 3. B).
 3. V pátek přibližně od 15.30 vystupujeme na náměstí. Další informace budou na Elce – pravidelně ji sledujte.
 4. Nezapomeňte, že děti potřebují převlek čerta – podle role, kterou zpívají (kuchaři, topiči atd.).
 5. Vybírám 130 Kč na kino – Krnov 21. 12.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Procvič si Poloha 2 přímek Orientace v přírodě Puzzle
Vyjm. slova po L Čísla do 1000 Orientace na mapě Závody aut
Řazení slov Zaokrouhlování na 10 Procvič si Pětiminutovka
Šibenice Slovní úlohy   Miminka
Přiřaď správně Opakování    
Pomíchaná slova Počítej po 100    
Back To Top