Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B
 • Podstatná jména rod a životnost, číslo
 • Prezentace vlastních knih
 • Sloh – popis zvířete podle osnovy
 • Psaní – písanka 1

Anglický jazyk

 • Opakování: rozkazovací způsob, This is my favourite toy.
 • Colin in Computerland – čtení s porozuměním 

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000
 • Čtení a zápis trojciferných čísel
 • Porovnávání čísel
 • Sčítání a odčítání celých stovek
 • G – rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník)

Prvouka

 • Beseda s policií ČR
 • Opakování:  Orientace v krajině
 • Volný čas.  Povolání

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Mikuláš, čert, anděl

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky (zesilování, zeslabování)
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Posilování
 • Šplh
 • Míčové hry
 • Cvičení s hudbou

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, kreslící, rýsovací potřeby, folie apod.
 2. Ve středu není plavání.
 3. Procvicvičujte stále vyjmenovaná slova po b a l, také násobení, dělení, sčítání a odčítání s přechodem přes 10 – využívejte odkazy na plánu.
 4. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Přiřaď Opakování Orientace na mapě Měříme čas
Znáš abecedu? Počítáme do 1000 Orientace v krajině Třídíme správně?
Chytáky Karty   Oprav chyby
Diktáty Geometrické tvary   Závody aut
Procvič si Trojúhelník    
Podstatná jména Porovnávání čísel    
Back To Top