Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2016

Český jazyk

 • Psaní y, i po obojetných souhláskách
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Příprava písemné slohové práce

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování
 • Písemné násobení a dělení

Vlastivěda

 • Minulost naší obce, pověsti místní a okolní
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Dělení rostlin

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Souzvuk – akord, tón

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

24. 11. od 15,30 hod. do 17,30 hod. – třídní schůzky.

                                   Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

zaokrouhlování vyjmenovaná slova
Back To Top