Týdenní plán od 14. 11. 18. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B.
 • Tiché čtení.
 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Unit 3 – hračky.

Matematika

 • Písemné a pamětné sčítání a odčítání do 100.
 • Příklady se závorkami.
 • G: rovnoběžky a různoběžky.

Prvouka

 • Orientace v krajině.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Vyletěla holubička.

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč a obouruč, driblink.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu 16. 11. nejedeme plavat, učíme se podle rozvrhu.
 • Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek.
 • V pátek 18. 11.  mají děti ředitelské volno.
 • Ve čtvrtek 24. 11. se konají od 15:30 do 17:30 hod. konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procviční učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Vyjmenovaná slova +, – do 100 Orientace v krajině
Procvičuj Násobilka Mapové značky
Back To Top