Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2016

Čtení

 • Hláska a písmeno – T
 • Zavřené slabiky, jednoslabičná slova typu – les, pes.
 • Slabikář str.8 – 12.

Psaní

 • Písanka str.3 – 6
 • Psaní – písmeno l, m, p, s.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5, slovní úlohy-opakování.
 • Číslo 6 – dopočítávání do 6, orientace v řadě do 6.
 • Psaní číslice 6.

Prvouka

 • Můj pokojíček – oblíbené hračky, pomoc v domácnosti.

Pracovní vyučování

 • Tvoření z přírodnin – sběr a lisování listů.
 • Téma – Ještěrka mezi listím.

Výtvarná výchova

 • Seskupování materiálů – příze, vlna
 • Výkres – Pejsek a kočička (lepení srsti).

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Akrobacie – procvičování kotoulu vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 1. 17. 11. – děti mají volno – státní svátek
 2. 18. 11. – dětem je uděleno ředitelské volno
 3. Následující týden ve čtvrtek 24. 11. proběhnou tř. schůzky. Bližší info bude na elce.
 4. Přes víkend lisujte 8 – 10 listů do Vv.
 5. Zatím v nové Písance píšeme dobře ostrouhanou tužkou.
 6. Pondělí 14. 11. – akce: Ústní hygiena (děti si přinesou zubní kartáček).

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy pro procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Číselná řada do 6 Hláska, písmeno T,t Práce s říkankou
Sčítání do 6 Slabiky s písmenem t Práce s pohádkou

Text

Back To Top