Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v, z.
 • Procvičování a doplňování v textu.
 • Slovní druhy.
 • Malý pracovní sešit str. 17-19.

Český jazyk – sloh

 • Popis známe osobnosti.

Český jazyk a literatura

 • Společná četba.
 • Čítanka str. 46-50

Anglický jazyk

 • Předložky (in, on, under, between).
 • Rodina.
 • Pracovní sešit str. 16-17.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání do 10 000.
 • Zaokrouhlování.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 39-42.
 • GE: rýsování rovnoběžek.

Vlastivěda

 • CHKO, kulturní střediska, podniky, bydlení, odpočinek.
 • Testík na Albrechtice (viz. sešit).

Přírodověda

 • Pokračujeme v rostlinách.
 • Dělení živočichů.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení výrobku.

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky.

Hudební výchova

 • Souzvuk – akord a intonace 1. 3. 5. Tón.

Tělesná výchova

 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře – vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do geometrie potřebujeme 2 pravítka (dlouhé a trojúhelník s ryskou).
 2. Donést kostýmy do pohádky.
 3. Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek, v pátek se učíme.
 4. V sobotu 26. 11. vystupujeme v kině s pohádkou. Informace pošlu EL-KOU.
 5. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.

 

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
 Hrej VS po V  Uspořádej čísla  Sloveso to be
 Cvičení na VS  Násobilka – skládačka  Povolání
 Slovní druhy  Zaokrouhlování  Číslovky
 Slovesa  Test z matematiky  Vánoce
VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA  Rodina
 Město Al-ce  Milionář – jednotky hmot.  Sloveso to be
  Rostliny  

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top