Týdenní plán od 21. 10. do 25. 10.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po l, f
 • Slovní druhy ohebné a neohebné
 • Čtení – zápis do sešitu – O letadélku Káněti

Český jazyk – sloh

 • Psaní krátkých zpráv na e mail

Anglický jazyk

 • Ve třídě, popis třídy
 • Moje narozeniny

Matematika

 • Procvičování písemného dělení a násobení
 • Čísla do 10 000, zápis, číselná osa
 • Rovnoběžky

Vlastivěda

 • Orientace na mapě, barvy, značky

Přírodověda

 • Vlastnosti látek
 • Půda

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – podzimní svícny

Výtvarná výchova

 • Podzimní příroda

Hudební výchova

 • Poslechové skladby. nová píseň

Tělesná výchova

 • Plavání – 22.10.

Doplňující informace pro rodiče

Zlepšit přípravu na vyučování – pomůcky, úprava domácích úkolů!

Do konce října přinesou všichni žáci první zápis ve čtenářských sešitech.

Podzimní prázdniny  – pondělí 28.10. do středy 30.10.

Do konce října prosím o doplacení SRPDŠ.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top