Týdenní plán od 28. 10. do 1. 11.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m, p
 • Opakování psaní předpon

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

Matematika

 • Čísla do 10 000, porovnávání, zápis
 • Procvičování písemného dělení

Vlastivěda

 • ČR – povrch, rozloha, počet obyvatel
 • učebnice str.14

Přírodověda

 • Prověření znalosti o měřidlech, jednotkách

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Procvičení svalstva, běh střídavě s chůzí, hry, šplh

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte učivo v Př a Vl podle otázek v učebnicích, ve vlastivědě pracujeme také s mapou.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top