Týdenní plán od 14. 10. do 18. 10.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b
 • Párové souhláskové skupiny

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka

Anglický jazyk

 • Procvičování výslovnosti
 • Počítání do 20, ve třídě

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Písemné násobení jako zkouška u dělení
 • Dělení se zbytkem – rychlá orientace zpaměti

Vlastivěda

 • Nadmořská výška, turistické značky
 • Využití map – turistika

Přírodověda

 • Opakování o rostlinách
 • Nerosty a horniny

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Koláž z listů – strom

Hudební výchova

 • Délka, síla a barva tónu, písnička

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte ELKU, stále nenosí všichni žáci pomůcky do geometrie – prosím o kontrolu!

Tento týden místo Tv budeme nahrazovat vlastivědu a přírodovědu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top