Týdenní plán od 21. 1. do 25. 1.

 • 4. A
 • 670× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského
 • Pravopis koncovek podstatných jmen
 • Praktické čtení – nahrávání

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • Some x any
 • Do, dols
 • What´s the Time?

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Výpočty písemně i zpaměti

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Města ČR – dokončení

Přírodověda

 • Živočichové našich lesů
 • Příroda v zimě

Pracovní činnosti

 • Panáček z vlny

Informatika

 • Zpracování a využití informací

Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy

Hudební výchova

 • Písně s pohybem a doprovodem
 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Turnaj ve vybíjené – 4. a 5. tříd

Doplňující informace pro rodiče

K 23. 1. uzavření pololetní klasifikace.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top