Týdenní plán od 28. 1. do 1. 2. 2013

 • 4. A
 • 789× přečteno

Český jazyk

 • Pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského
 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Společná četba 

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Text A day at the zoo
 • Vazba The aren´t, Are they?
 • Activity book str. 29, 30, 31

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Písemné dělení a násobení

Vlastivěda

 • Opakování o ČR

Přírodověda

 • Teplokrevní živočichové, opakování

Informatika

 • Zpracování a využití informací

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Zhudebněná pohádka s doprovodem na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 29. 1. – poslední lekce kurzu plavání. Ve čtvrtek 31. 1. – filmové představení kino Mír Krnov. Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí – vysvědčení.

V pátek 1. 2. – pololetní volno.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top