Týdenní plán od 21. 1. do 25. 1. 2013

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen rodu středního.
 • Shoda přísudku s podmětem, slovní druhy.
 • Učebnice str. 82-84.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor.

Anglický jazyk

 • A letter to my perifriend.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Písemné násobení a dělení.
 • Zlomky.
 • Geometrie: převádění jednotek obsahu, shodné úsečky, střed a osa úsečky.
 • Učebnice str.34-38.

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány.

Přírodověda

 • Život v oceánech a mořích.
 • Význam botanických a zoologických zahrad.

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií a jejich využití.

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše.

Hudební výchova

 • Žádný neví co jsou Domažlice.
 • Jednoduchá písńová forma.

Tělesná výchova

 • Základní taneční krok.
 • Vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplaťte fond  za leden a lyžařský kurz.
 • Na středu 23. 1. si žáci do Pv donesou víko krabice (část krabice), jehlu, nit, nůžky.
 • V pondělí máme geometrii – píšeme písemku – žáci si donesou pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top