Týdenní plán od 28. ledna do 1. února 2013

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen.
 • Přídavná jména měkká a tvrdá.
 • Učebnice str. 86-91.

Český jazyk – sloh

 • Dopis, formální úprava dopisu.

Anglický jazyk

 • TO HAVE.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Porovnávání, sčítání a odčítání desetinných čísel.
 • Učebnice str.41-43,48.

Vlastivěda

 • Evropa – nížiny a vodstvo.

Přírodověda

 • Člověk a jeho postavení mezi organismy.

Pracovní činnost

 • Šňůrková technika.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Koncert.

Tělesná výchova

 • Základní tance.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Do 29. 1. doplaťte lyžařský kurz.
 • Ve čtvrtek 31. 1. dostanou žáci vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2012/2013 – podtvrďte na EL-CE.
 • V pátek 1. února mají děti pololetní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top