Týdenní plán od 14. 1. do 18. 1. 2013

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu ženského.
 • Shoda přísudku s podmětem, slovní druhy a vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str.77-80. Prac. sešit str. 12-16.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor.

Anglický jazyk

 • A letter to my penfriend.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Geometrie: shodné úsečky, střed a osa úsečky, jednotky obsahu.
 • Učebnice str. 28, 31-33.

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva.
 • Světadíly a oceány.

Přírodověda

 • Mírný a polární pás.

Pracovní činnosti

 • Vázání uzlíků – ryba, váza ap.

Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy.

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma a-b.
 • Kdaby byl Bavorov.

Tělesná výchova

 • Základní taneční krok.
 • Prevence šikany.

Doplňující informace pro rodiče

 • Žáci začínají zapomínat pomůcky a učebnice, dovlédněte, ať mají v aktovkách všechny postřebné věci do školy.
 • Dejte dětem do pořádku i pomůcky do geometrie.
 • Mnozí žáci nemají ještě zaplacen lyžařská kurz.
 • V tomto týdnu budeme psát pololetí písemky z Čj a M – přesné datum dětem upřesním v pondělí.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top