Týdenní plán od 21. 1. do 25. 1.

Český jazyk

 • Měkké souhlásky ci, ji
 • Souvětí, spojky – a i ani nebo
 • Učebnice str. 62, 63
 • Ve čtvrtek diktát str. 63

Čtení

 • Dramatizace pohádky – Jak šlo vejce do světa
 • Čítanka str. 79 – 81

Psaní

 • Písanka str. 4 – 6

Matematika

 • PS  str. 21 – 23
 • Ge – str. 19 – úsečka

Prvouka

 • Vnitřní orgány, kostra
 • Zopakovat v učebnici str. 36
 • Nemoc a úraz

Pracovní vyučování

 • Přední steh 

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů – žehlička

Hudební výchova

 • Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro akrobacii

Doplňující informace pro rodiče

31. 1. jedeme do kina – přinést 70,-Kč  –  50,- kino, 20,- jízdné.

Prohlížejte dětem hlavy, neustále máme vši.

                                  Grčková L. tř. uč.

Back To Top