Týdenní plán od 28. 1. do 1. 2.

Český jazyk

 • Měkké souhlásky di, ti, ni
 • Učebnice str. 65 – 67

Čtení

 • Čítanka str. 82 – 83
 • Návštěva knihovny

Psaní

 • Písanka str. 8

Matematika

 • PS str. 23, 26

Prvouka

 • Opakování – nemoc, úraz,

Pracovní vyučování

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Noty

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý máme plavání, děti si mohou vzít drobné hračky do vody.

Ve čtvrtek jedeme do kina – 70,- Kč. Poslední hodinu rozdáme vysvědčení – nezapomeňte složku.

V pátek jsou pololetní prázdniny.

                         Grčková L., tř. uč. 

Back To Top