Týdenní plán od 14. 1. do 18. 1.

Český jazyk

 • Měkké souhlásky či, ři
 • Spojky – a i nebo ani
 • Učebnice str. 60 – 61

Čtení

 • Pohádka, dramatizace
 • Orientace v textu
 • Čítanka str. 76 – 78

Psaní

 • Písanka 2. díl str. 2 – 4

Matematika

 • PS str. 18, 20, 21
 • Ge: str. 19

Prvouka

 • PS str. 45 – 46
 • Nemoc a úrazy

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Doprovody na orffovy nástroje
 • Píseň celý svět

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý plavání, děti si vezmou pouze pouzdro a nůžky!!!!

                             Grčková L. tř. uč.

Back To Top