Týdenní plán od 20.5. do 24.5.

Český jazyk

 • Věta jednoduchá
 • Opakování – slovní druhy
 • Čtení cizího textu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Otázky typu CAN you swim? + odpovědi

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným číslem
 • Jednotky času
 • Geo – konstrukce trojúhelníka, geometrické tvary

Prvouka

 • Rovnováha v přírodě a její ochrana
 • Návštěva sběrného dvora

Pracovní činnosti

 • Plakát

Výtvarná výchova

 • Plakát – výšlap na rozhlednu

Hudební výchova

 • Poslech hudby, opakování písní
 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 20.5. končí vyučování po 4.hodině, nezapomeňte na fotografování v tento den.

Kontrolujte známky na ELCE a omluvenky pište raději předem.

V úterý 28.5. pojedeme do divadla do Opavy po první vyučovací hodině.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top