Týdenní plán od 13.5. do 17.5.

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Popis předmětu
 • Čtení cizích textů

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Části lidského těla

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilky
 • Písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným
 • Geo – konstrukce trojúhelníka

Prvouka

 • Rozmanitosti v přírodě
 • Opakování o zvířatech

Pracovní činnosti

 • Sběr rostlin k vylisování

Výtvarná výchova

 • Louka plná květin – koláž

Hudební výchova

 • Karaoke – Okoř

Tělesná výchova

 • Podle počasí ve středu 15.5. turistická vycházka na rozhlednu

Doplňující informace pro rodiče

Informace o výběru plateb na výlet, divadlo, fotku a pracovní sešity do 4. ročníku mají žáci v úkolníčcích a na ELCE.

Kontrolujte známky a přípravu dětí do školy, nutné kružítko a pravítka do Geo.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top