Týdenní plán od 13.1. do 17.1.

 

Český jazyk

 • Vzory podatatných jmen rodu středního
 • Určování pádů a vzorů slov ve větách, doplň. koncovek
 • Opakování učiva za 2. čtvrtletí škol. roku
 • Kontrola čten. dovedností, texty zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • In the town (slovní zásoba)

Matematika

 • Písemné počítání a slovní úlohy
 • Nás. a děl. číslem 10, 100, 1 000
 • Geo – trojúhelník, čtverec a obdélník
 • Opakovací  a kontrolní cvičení za 2. čtvrtletí

Vlastivěda

 • Prověřování znalostí ČR a práce s mapou
 • Doplňování prac. listu

Přírodověda

 • Ekosystém pole – obilniny, okopaniny
 • Prověřování znalostí ústně i pís.

Pracovní činnosti

 • Papírové vějíře

Výtvarná výchova

 • Záložka do knihy

Hudební výchova

 • Píseň s tanečkem

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 14.1.

Doplňující informace pro rodiče

  22. ledna 2014  Konzultační třídní schůzka ( od 15.30 do 17.30 hod.)

  30. ledna kino Krnov – vybíráme 100 Kč

  Po celý týden budou prověřovány znalosti dětí, prosím o kontrolu přípravy na výuku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top