Týdenní plán od 13. do 17. února 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p – procvičování
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Čtení – příprava na recitační soutěž, dramatizace pohádky
 • Psaní – str. 3, 4
 • Sloh – vymýšlení pohádky

Anglický jazyk

Matematika

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Násobení a dělení
 • Kruh, kružnice

Prvouka

 • Slunce, planety

Pracovní činnosti

 • Výběr, nákup a skladování potravin
 • Zásady slušného stolování

Výtvarná výchova

 • Kreslení na počítači

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasové rozsahu

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj o rukou s dopomocí, chůze na obrácených lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti potřebují denně kružítko, pravítko a ořezanou tužku č.3 do geometrie – prosím o kontrolu.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka Hudební výchova
Diktáty Rychlopočítání Planety Kozel
Vyjm. slova po p Sněhuláci Sluneční soustava  
Slovesa Dostihy    
Slovesa s obrázky      

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top