Týdenní plán od 20. do 24. května

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Procvičování slovních druhů
 • Doplňování i/y
 • str. 124-125

Český jazyk – sloh

 • Slohová pravidla
 • str. 132

Anglický jazyk

 • Camping´s diary
 • čtení, překlad, odpovědi na otázky

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Převody jednotek
 • str. 24-27
 • Grafický rozdíl úseček – str. 42

Vlastivěda

 • Bitva na Bílé hoře
 • Třicetiletá válka
 • str. 48-50

Přírodověda

 • Rybník – rostliny a živočichové (shrnutí)
 • obrázek na str. 62-63
 • Ekosystém potok a řeka

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Nácvik dětské operky

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 20. května proběhne fotografování tříd (25 Kč), pokud nebude příznivé počasí, náhradní termín je naplánován na 24. 5. Děti mají uhrazenu zálohu 120 Kč na výlet, zbývá uhradit ještě 220 Kč.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top