Týdenní plán od 13. do 17. května

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Podmět rodu mužského
 • Koncovky podstatných jmen
 • str. 122-125

Český jazyk – sloh

 • Slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Průměr, slovní úlohy
 • Grafický součet úseček
 • Grafický rozdíl úseček
 • str. 38-42

Vlastivěda

 • Habsburkové
 • Rudolf II.
 • Renesance
 • str. 45-47

Přírodověda

 • Ekosystém rybník – živočichové
 • str. 65-66

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty – motýl

Hudební výchova

 • Taneční kroky – 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Atletika – hod míčkem, skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

V tělesné výchově budeme za příznivého počasí chodit ven – vhodná obuv. Ve čtvrtek bude dětem končit vyučování po 4. hodině (12.25 hod.)

Back To Top