Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • Procvičování pravopisu
 • Předpona, předložka
 • Návštěva knihovny

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu
 • Dělení se zbytkem

Vlastivěda

 • ČR -státní svátky, památná místa

Přírodověda

 • Voda, vzduch
 • Koloběh vody v přírodě
 • Půda

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Výrobky z přírodnin na výstavku zahrádkářů

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Noty, nácvik písně

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

český jazyk matematika přírodověda
kořen slova slovní úlohy půda
stavba slova jednotky objemu slunce
urči správně poloha přímek
Back To Top