Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Hlásková stavba slova
 • Text z čítanky

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Greetings
 • In the classroom

Matematika

 • Písemné počítání – sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Geo – rovina, úhel

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva ze 4. roč.

Přírodověda

 • Základní podmínky života na Zemi

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Stupnice, nová písnička

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě – středa 15. 9.

Doplňující informace pro rodiče

Učebnice a sešity podle rozvrhu, obalit všechny učebnice, doplnit věci do geometrie.

Ve středu 15. 9.  dopolední vycházka do přírody  – vhodné oblečení a svačina.

Příspěvek SRPDŠ 200 Kč do konce října.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda
Geometrie Stavba slova Přírodověda
Back To Top