Týdenní plán od 20. 6. do 30. 6. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Čtenářská dílna
 • Společná četba

Psaní

 • Prověřování učiva

Matematika

 • Procvičování učiva
 • Geometrické tvary

Prvouka

 • Dravci
 • Opakování učiva

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací
 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Golfové hřiště – Den otevřených dveří

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prohlédněte dětem vlasy – pedikuloza.
 2. Dejte dětem igelitovou tašku, ať si mohou odnést výkresy, PL aj.
 3. V průběhu prázdnin opatřete dětem všechny potřebné pomůcky, opravte kufříky.
 4. V průběhu prázdnin s dětmi opakujte učivo, čtěte,  ať vše nezapomenou.
 5. Dohlédněte, ať jsou v termínu zaplacené poplatky za poničené učebnice – viz EL-KA.
 6. Sledujte zprávy na EL-CE.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Mlsné žabky Souhrnné opakování Jedovaté rostliny Hasiči
  Procvičuj Houby  
Křížovky Kočičky Léto – louka Značky
Š nebo ž? Kočičí hraní Léto – u vody Abeceda
Zopakuj si Tom a Jerry Léto – okolí obydlí Vosy – píseň
Párové souhlásky Fotbalový turnaj Léto na poli
Back To Top