Týdenní plán od 20. 6. do 30. 6. 2016

 

Český jazyk

  • Opakování učiva formou prac. listů a křížovek, soutěže v mluv. úkolech

Anglický jazyk

  • Slovní zásoba

Matematika

  • Opakování učiva hravou formou – doplňovačky, řetěz, domino atd.

Prvouka

  • Podle počasí vycházka do lesa nebo k rybníku

Pracovní činnosti

  • Úklid třídy, rozdávání sešitů, kufříků

Výtvarná výchova

  • Omalovánky nebo volné téma pro skupinky dětí

Hudební výchova

  • Opakování písniček podle dětí

Tělesná výchova

  • Atletika nebo míč. a pohyb. hry

Doplňující informace pro rodiče

Úterý 21. 6. vystoupení s dravci na hřišti od 9.00 hod.

24. 6. výběr učebnic

29. 6. rozloučení s deváťáky v tělocvičně

30. 6. vydání vysvědčení 

Prosím všechny o včasné doplacení všech částek za prac. sešity atd. 

Všem vám přeji pěkné prožití prázdninových dní, hodně sluníčka a příjemné chvíle s dětmi.

Děkuji všem rodičům za celoroční spolupráci při výchově a výuce dětí, všem dětem hodně pěkných zážitků v dalších školních letech.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top