Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

 

Český jazyk

  • Opakování učiva a prověřování znalostí žáků

Anglický jazyk

  • Slovní zásoba

Matematika

  • Slovní úlohy a doplňovačky k učivu
  • Geometrie – trojúhelníky, opakování učiva

Prvouka

  • Návštěva čističky
  • Opakování podle prac. sešitu

Pracovní činnosti

  • Třídění odpadu, úklid prac. krabic a kufříků

Výtvarná výchova

  • Volné téma a technika

Hudební výchova

  • Hodnocení znalosti písní

Tělesná výchova

  • Atletika, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Žádám rodiče o doplacení všech prac. sešitů na příští školní rok.

Pošlete po dětech všechny učebnice, budeme je společně kontrolovat a lepit.

21.6. nás čeká vystoupení s dravci na hřišti – zaplaceno 40 Kč (zůstalo z poplatku za kino)

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Matematika  Jazyk český 
Opakuj si Slovní druhy 
Back To Top