Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2016

Český jazyk

 • Opakování učiva

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 1. – 9. lekce, těším se na prázdniny

Matematika

 • Opakování učiva

Prvouka

 • Bezpečnost, první pomoc

Pracovní činnosti

 • Třídění prací, úklid pomůcek

Výtvarná výchova

 • Třídění prací, rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Opakování  písní, tanec a hra na flétnu : Kluci kočičí

Tělesná výchova

 • Sportovní hry – kin-ball, florbal, vybíjená..

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí výběr zbývajících učebnic  – poškozené učebnice se budou hradit z přeplatku za výlet a pracovní sešity (bude vyúčtováno na ELCE).
 2. V úterý – Dravci (hrazeno z přeplatku za výlet).
 3. Ze čtvrtku na pátek máme rozlučkovou akci spojenou s přespáním ve škole. Děti si přinesou spacáky, karimatky a malý polštářek, také soupravu na spaní, ručník a hygienické potřeby (kartáček, hřeben..). Děti si přeberu v 15:00 hodin, poté následuje program až do večerních hodin. Bude upřesněno včas na ELCE.

 

 Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top