Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

Český jazyk

  • Základní skladební dvojice – podmět a přísudek

Anglický jazyk

  • Alphabet, pets

Matematika

  • Jednotky času

Prvouka

  • Ochrana zdraví, bezpečnost

Pracovní činnosti

  • Čištění učebnic

Výtvarná výchova

  • Složka na výkresy – třídění

Hudební výchova

  • Opakování známých písní

Tělesná výchova

  • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

  1. V úterý bude test z člověka – PRV.
  2. Vybíráme 464,- Kč na pracovní sešity do 4. třídy. Vzhledem k tomu, že pracovní seš. do AJ byl přeceněn, bude tímto přeplatkem uhrazena akce Dravci (40,- Kč) a zbytek bude dětem vrácen.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slovní druhy Logické úlohy Čas

Vladimíra Dudkova, třídní učitelka

 

Back To Top