Týdenní plán od 27. 6. do 1. 7. 2016

Český jazyk

 • Opakování učiva

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Opakování učiva

Prvouka

 • Bezpečnost

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Úklid třídy

Hudební výchova

 • Taneční vystoupení + hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1.  V pondělí budeme natáčet tance na kameru, děti si nezapomenou kostým – viz ELKA.
 2. Během týdne si budou děti odnášet úbory, kufříky a výtvarné práce, proto si přinesou tašky.
 3. Vysvědčení se předává ve čtvrtek během 1. hodiny, poté děti odcházejí do družin nebo domů.

Přeji všem dětem prázdniny plné sluníčka a radosti, rodičům pěkné léto!!!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top