Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2016

 

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Význam slov

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Celkové opakování učiva 5. ročníku

Vlastivěda

 • Slepá mapka
 • Opakování učiva ČR

Přírodověda

 • Shrnutí a opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Pobyt v přírodě

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů
 • Kontrola učebnic

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

V pátek pobyt v přírodě, informace budou na el-ce.

                                Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top