Týdenní plán od 27. 6. do 1. 7. 2016

Český jazyk

  • Opakování učiva

Český jazyk – sloh

  • Četba nejzdařilejších slohových prací

Anglický jazyk

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Opakování učiva

Vlastivěda

  • Opakování učiva

Přírodověda

  • Návštěva sběrného dvora

Pracovní činnosti

  • Úklid třídy

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Opakování písní

Tělesná výchova

  • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

27. 6. návštěva sběrného dvora

28. 6. návštěva Hasičárny

29. 6. rozloučení s deváťáky

30. 6. výdej vysvědčení

Děkuji Vám i Vašim rodičům za bezproblémových pět let docházky na nižší stupeň a přeji Vám pěkné, zasloužené prádniny – bylo nám spolu fajn.

              Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top