Týdenní plán od 27. 4. do 1. 5. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po Z
 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh: práce s osnovou
 • Psaní: opis, přepis, doplňování textů
 • Čtení: Čteme dětem

Anglický jazyk

 • Clothes.
 • Jednoduché věty.

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednocif. činitelem
 • Násobení a dělení násobků čísla 10 jednocifernými čísly – procvičování
 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení a dělení do 100 – procvičování
 • G: porovnávání úseček, střed úseček

Prvouka

 • Ochrana přírody, chráněné druhy rostlin a zvířat
 • Uč. str. 62 a 63, PS str. 54-56

Pracovní činnosti

 • Plakát – Svět zvířat, dokončení

Výtvarná výchova

 • Rozhledna

Hudební výchova

 • Státní svátek

Tělesná výchova

 • Vycházka na rozhlednu

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelná příprava na vyučování.
 • V úterý půjdeme na rozhlednu.
 • 1. 5. – státní svátek

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matemetika Prvouka
Vyjm. slova po Z Obleč chlapce  Knoflíky Chráněné druhy
Řada vyjm. slov Oblečení   Násobení a dělení  
Slova příbuzná Oblečení 2 Cirkus  
Diktáty Kvíz   Tučňáci  
Kat      
Diktáty 2      
Problémové dvojice      

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top