Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk

 • Shrnutí podstatných jmen
 • VS, slovní druhy, slovesa
 • Četba ukázek nahlas i potichu; společná četba,

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení
 • Zpráva a oznámení

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem, dělení jednociferným číslem, písemné sčítání a odčítání
 • Rovnice, přímá úměrnost
 • G: osa a střed úsečky, obvod trojúhelníka

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství, české království

Přírodověda

 • Ekosystém park

Informatika

 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice s uplatněním kontrastu, tvaru, barev

Hudební výchova

 • Délka a výška tónů
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Přihrávky a střelba
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 20. 3. 2023 jedeme do Holčovic, navštívíme knihovnu – výstava komiksu (více na EDU).
 • Provádějte kontrolu pomůcek do geometrie, Vv a Pv. Opravte ne dokupte kružítka, pravítka, nůžky či lepidla.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podst. jmen 1, koncovky podst. jmen 2VS,

Převody jednotek, písemné násobení 2 cif. číslem, rovnice, písemné dělení,

Přemyslovci – prezentace, spoj, kvíz 1, opakování, pověsti, video,

Park – prezentace, kvíz, jarní byliny,

Back To Top