Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo

Anglický jazyk

 • Vánoce – slovní zásoba

Matematika

 • Počítání do 1000

Prvouka

 • Vánoční zvyky

Pracovní činnosti

 • Obálka na dárek

Výtvarná výchova

 • Dokončovací práce na výkresu

Hudební výchova

 • Rychle bratři – hra na flétnu
 • Zpěv koled

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí – výuka dle rozvrhu hodin.
 2. V úterý jedeme plavat, děti si přinesou učebnice a sešity na první a poslední vyučovací hodinu.
 3. Ve středu budeme mít besídku ve třídě. Děti si mohou přinést malinkou krabičku cukroví (max. 6 kousků – zbytek zůstává na talířcích a pak se to vyhazuje).
 4. Od čtvrtka 23. 12. do 2. 1. 2022 jsou vánoční prázdniny, nástup do školy je v pondělí 3. 1. 2022.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Rod a životnost podstatných jmen Počítání do 1000 Co jsou Vánoce? – video
Životnost podstatných jmen Seřaď čísla Dědeček Večerníček – Vánoce – Štědrý den

Přeji všem dětem a rodičům radostné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce!!!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top