Týdenní plán od 13. 12. do 17. 12. 2021

Český jazyk

 • Samohlásky u, ú, ů, au ou , i/y
 • Učebnice str. 40 až 45

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor
 • Čítanka str. 53 až 57

Psaní

 • Práce v písance

Matematika

 • Matematické řetězce
 • Sčítání desítek a jednotek
 • PS str. 17 až 20

Prvouka

 • Učebnice str. 31
 • PS str. 32, 33,34,35

Pracovní vyučování

 • Vánoční zvyky a tradice
 • Vánoční ozdoba

Výtvarná výchova

 • Vánoční papír – výroba

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Odraz z místa
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Sledujte učivo a domácí úkoly na Edu.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Doplň u,ú,ů Sčítání desítek a jednotek Moje vlast
Kvíz Rovnice Blíží se Vánoce
Práskni balónek Sčítání desítek a jednotek Vánoční zvyky a tradice
Pravopis ,ůú,u Slovní úlohy Vánoční zvyky a tradice
Kvíz Matematické pětiminutovky
Sčítání do 100
Back To Top