Týdenní plán od 20. 10. do 24. 10. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, l
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Ve třídě

Matematika

 • Násobení a dělení jednocif. dělitelem

Vlastivěda

 • Měřítko map, vysvětlivky
 • Barvy na mapách

Přírodověda

 • Dělení živočichů

Pracovní činnosti

 • Šití různých stehů

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti – stromy na podzim

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 21. 10. pojedeme bruslit, informace na El-ce.

L. Grčková, třídní učitelka

 

Back To Top