Týdenní plán od 27. 10. do 31. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Moje narozeniny

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Číselná osa, zápis

Vlastivěda

 • Orientace s mapou v přírodě

Přírodověda

 • Bezobratlí živočichové

Pracovní činnosti

 • Dlabání dýní

Výtvarná výchova

 • Dlabání dýní

Hudební výchova

 • Podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

31. 10. průvod v maskách od školy do zámeckého parku Pod lipami – informace na El-ce.

L. Grčková, třídní učitelka

 

Back To Top