Týdenní plán od 2. do 6. června 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Slovní druhy
 • Abeceda
 • Vlastní jména
 • Sloh: pracovní postup – příprava svačiny, večeře
 • Uč. str. 89-90, uč. doma str. 110

Čtení

 • Orientace v textu, vyhledávání informací z textu
 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Čítanka str. 85-89

Psaní

 • Procvičování, datum
 • Písanka str. 19-20

Matematika

 • Dělení číslem 4
 • Násobení a dělení čísly 0-4
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: souhrnné opakování
 • PS str. 29-31

Prvouka

 • Léto
 • V lese, u vody, na dvoře
 • Uč. str. 57-59, PS str. 66 a 67

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – motýl

Výtvarná výchova

 • Seznamování se s různými druhy výtvarného umění (architektura) – vycházka

Hudební výchova

 • Práce s písní Pět minut v Africe, Vrabec

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem
 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek 6. 6. oslavíme s dětmi „Dětský den“. Při příznivém počasí půjdeme na rozhlednu. Informace zašlu EL-KOU.
 • 10. 6. jedeme na školní výlet, vybírám 250 Kč.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
 Co už umíme  Dělení 4 V lese
 Donaldovy úkoly  Řetězce Co roste na louce
 Párové souhlásky  Doplň tabulku Na louce
   Násobení a dělení 0-4 Opakování
   Zachraňte Šípkovou Růženku  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top