Týdenní plán od 26. do 30. května 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Slovní druhy
 • Abeceda, vlastní a místní jména
 • Sloh: pracovní postup – příprava svačiny, večeře
 • Uč. str. 88-89, uč. doma str. 109

Čtení

 • Orientace v textu, vyhledávání informací z textu
 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Čítanka str. 81-86

Psaní

 • Procvičování
 • Písanka str. 15-18

Matematika

 • Násobení číslem 4
 • Násobení a dělení čísly 0-3
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: rýsování a měření úseček
 • PS str. 27 a 28

Prvouka

 • Léto
 • V okolí obydlí, na louce
 • Uč. str. 56, PS str. 66

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování a příprava tabule

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – křížení čar (pavučina)

Hudební výchova

 • Noty

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem
 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 5. proběhne fotografování ( v případě nepřízně počasí je termín přeložen na čtvrtek). Pěkně děti oblečte.
 • V úterý 10. 6. pojedeme na výlet – zámek Hradec nad Moravicí. Vybírám 250 Kč.
 • V Tv cvičíme za příznivého počasí venku.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Párové souhlásky Násobky čísla 4 V lese
Abeceda Násobení 4 Co roste na louce
Abeceda 2 Násobení 2, 3, 4 Na louce
Slovní druhy Násobení 4 na čas  
Podstatná jména Rybaření  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top