Týdenní plán od 9. 6. do 13. 6. 2014

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Slova neohebná – spojky, částice – uč. str. 150 – 162, PL 72, 73
 • Závěrečná písemná práce

Český jazyk – LV, sloh

 • Nácvik pohádky
 • Přímá řeč, vypravování – uč. str. 158 – 159

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Opakování učiva, PL 58, 59, uč. str. 57, 59
 • Závěrečná písemná práce

Vlastivěda

 • Střední a jižní Morava – uč. str. 45 – 48, PL 10/ A, B
 • Opakování probraného učiva

Přírodověda

 • Chráněná území v ČR, ochrana přírody a životního prostředí
 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Chov zvířat – návštěva koňských stájí (Vabrouškovi)

Výtvarná výchova

 • Zachycení skutečnosti – zvířata (koně)

Hudební výchova

 • Nácvik pohádky, zpěv

Tělesná výchova

 • Atletika – běh (vysoký start), míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Cena fotografie: 25 Kč, cesta do Krnova (návštěva knihovny – jedeme 17. 6.) asi 40 Kč – čerpám z peněz, které zbyly z výletu. Děti, které nebyly na výletě musí tuto částku uhradit nejpozději do konce tohoto týdne.

Stále dohlížejte na přípravu do výuky a psaní domácích úkolů.

                                                                                                                         Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Vlastivěda

Přírodověda

Čtení z mapy – střední a jižní Morava Chráněná území ČR 1
Co je na obrázku? NP a chráněná území ČR 2
Stř. a jižní Morava – zápis Ochrana přírody
České pexeso – Jihomor. kraj Matematika
  Test z matem.
Back To Top