Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov: p-b, d-t
 • Sloh – Pozdrav
 • Opakování slovních druhů

Čtení

 • Čtení s porozuměním – hlavní hrdina
 • Obsah příběhu, ověřovací otázky

Psaní

 • Psaní v Písance, opis, přepis a doplňování textu
 • Diktát podle učebnice ČJ

Matematika

 • Násobení číslem 4 – vyvození, řada násobků
 • Slovní úlohy
 • Procvičování učiva – měření a zápis délky úseček

Prvouka

 • Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Přírodní společenství

Pracovní vyučování

 • Dárek pro maminku

Výtvarná výchova

 • Práce s krepovým papírem

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby na místě, do stran
 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Rychlý běh po dráze, závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V neděli 1. 5. v 10:00 bude otevřena naučná stezka – viz. krátké zprávy
 2. V pondělí 2. 5. mají děti 2. část školení s hasiči
 3. V pátek 6. 5. je uděleno dětem ředitelské volno

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Násobení 2, 3, 4 P-B Doplň
Učíme se násobilku T-D Procvičuj
Klikej na násobky Pojmenuj obr. Roční doby

Text

Back To Top