Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Spojovací výrazy mezi větami

Český jazyk – sloh

 • Výpisky

Anglický jazyk

 • Look at the map, label these things.

Matematika

 • Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Severní Čechy
 • Západní Čechy

Přírodověda

 • Cévní soustava
 • Trávicí soustava

Pracovní činnosti

 • Výroba masek pro divadelní představení

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Zvukomalba
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Atletika – skok do výšky
 • Běh – start nízký a vysoký

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 6. 5. bude ředitelské volno.

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

matematika
věta jed.,souvětí des. čísla
Back To Top