Týdení plán od 25. 4. do 29. 4. 2016

Český jazyk

 • Procvičování číslovek
 • Věta jednoduchá, souvětí

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Preposition to, at.

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Severní a Západní Čechy

Přírodověda

 • Dýchací soustava
 • Cévní soustava

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování rostlin

Výtvarná výchova

 • Kresba do soutěže – Tady jsme doma

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná

Tělesná výchova

 • Atletika – skok do výšky
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

                      Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

Desetinná čísla Věta jed., souvětí
Back To Top