Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2011

Český jazyk

 • Skloňování číslovek
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování koncovek podstatných a přídavných jmen, zájmen
 • Učebnice str. 122-124

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Family life
 • Přítomný čas průběhový

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Geometrie: vzájemná poloha 2 kružnic
 • Učebnice str. 34-37

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko
 • Dopravní hřiště Krnov

Přírodověda

 • Kladka
 • Kolo na hřídeli

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování rostlin
 • Vliv chemických přípravků na rostliny

Výtvarná výchova

 • Malířství – zaznamenání skutečnosti – krajina

Hudební výchova

 • Zvukomalba
 • Červená řeka

Tělesná výchova

 • Atletika

Informatika

 • Zpracování textu z akce na stránky školy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 11. 5. se konají konzultační třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě.
 2. V pátek 13. 5. jedeme do Krnova na dopravní hřiště.
 3. Doplaťte, prosím, fond za duben. 
 4. Známky sledujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top