Týdenní plán od 2. 5. 2016 do 6. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky p – b
 • Opakování a procvičování učiva
 • Diktát

Čtení

 • Ilustrátoři, ilustrace
 • Čtenářská dílna
 • Společná četba

Psaní

 • Opis a přepis krátkých textů

Matematika

 • Násobení číslem 4
 • Slovní úlohy
 • Procvičování probraného učiva
 • G – opakování učiva

Prvouka

 • Ochrana a tvorba životního prostředí

Pracovní vyučování

 • Odpadá – ředitelské volno

Výtvarná výchova

 • Přáníčko

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby
 • Tancovali vrabci

Tělesná výchova

 • Hod míčkem do dálky
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, kreslící a rýsovací potřeby. Dětem dopisují pera, chybí sešíty 512 s linkami. Dokupte fixy na tabulku.
 2. V pátek 6. 5. je ředitelské volno. Družina je v provozu od 7.00 do 15.00.
 3. V průběhu května (za příznivého počasí) už budeme chodit v Tv ven – doplňte obutí a oblečení.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
 Pravopis  Dělení a nás. 3  Opakování – jaro  Vím, co čtu
 Je to správně?  Násobky 4  Třídíme správně?  Skrývačky
 Párové souhlásky  Procvičuj    Přesmyčky
 Mlsné žabky  Násobilka 4    Vláček
   Domino    
   Slovní úlohy    
Back To Top